Warunki realizacji
  1. Pliki do wyceny powinny być dostarczone w formacie:  *.dxf , *.dwg lub *.stp dla detali z blachy (2D) oraz powinny posiadać rozwinięcie dla elementów giętych
  2. Rysunki 2D muszą być dostarczone w skali 1:1 ;
  3. Dokumentacja wysłana w innym formacie niż powyższe (pdf, jpg) wydłuży czas wyceny i będzie obsługiwana w dalszej kolejności. Wiąże się to z pracą technologa, która zostanie doliczona do wyceny;
  4. W zapytaniu ofertowym powinny być zawarte informacje:

5.  Każde zapytanie ofertowe rozpatrywane jest indywidualnie. Nie wyceniamy cięcia laserowego oraz cięcia wodą za metr bieżący ani za kilogram.

6.  Minimalna kwota zamówienia dla:

Szczegółowe Ogólne Warunki Usług LINK

 

Telefon Frezowanie obrobka cnc Zapytanie ci�cie wody obrobka cnc