Stal nierdzewna – c.d.
9 marca 2018

Stal nierdzewna – c.d.

Stal nierdzewna dzielimy na trzy grupy, ze względu na zawartość chromu:

  1. Stal wysoko chromowa – jest odporna na korozję chemiczną, na utlenianie w atmosferze powietrza i naturalnej wody, pary wodnej oraz na działanie ropy naftowej, paliw, paliw, olejów, alkoholi oraz rozcieńczonych roztworów alkaicznych kwasów i soli.  Nie jest odporna na działanie chlorków, siarczanów i jodków. Zawartość  chromu waha się od 14% do 28% procent. Stale zawierające 16-18%  chrom i 0,1% węgla mogą być stosowane przy temperaturze do 900 st. Celcjusza. Stale o zawartości chomu 18%-28% mogą być stosowane przy temperaturach do 1150 stopni.
  2. Stal chromowo-niklowa – odporna na korozję elektrochemiczną, w środowisku kwasów organicznych oraz nieorganicznych, związków azotu i roztworów soli i agresywnych środków spożywczych. Zawiera ona od 18 do 25% chromu  i od 8 do 20%  Stal ta jest wybitnie odporna na korozję, nie działa na nią kwas azotowy, stężony kwas siarkowy, fosforowy i inne.
  3. Stal chromowo-niklowo-manganowa – odporne również na korozję elektrochemiczną w środowisku kwasów nieorganicznych i organicznych, związków azotu i roztworów soli i agresywnych środków spożywczych. Ze względu na oszczędność  w tej stali  częściowo zastąpiono droższy nikiel manganem. Ich odporność na korozję jest nieco gorsza niż stali chromowo niklowych.

Stal nierdzewna  o powierzchni gładkiej jest zawsze bardziej odporne na korozję od stali wykazującej chropowatość. W stalach odpornych na korozję głównym składnikiem stopowym jest chrom. Dodatek chromu dąży do utworzenia w strukturze węglików chromu. Odporność stali na korozję jest związana ze zdolnością stali do pasywacji. Pasywacja to zwiększenie odporności metalu na korozję przez utlenienie jego powierzchni. Przyjmuje się, że na powierzchni pasywnego metalu istnieje szczelna i silnie przylegająca warstewka tlenków, która chroni metal przed oddziaływaniem otaczającego środowiska.

Stal nierdzewna ze względu na swoje bardzo dobre własności korozyjne ma szerokie zastosowanie, które cały czas rośnie. Przemysł spożywczy, chemiczny, urządzenia RTV i AGD, mechanika –  to tylko niektóre gałęzie, które wykorzystują do produkcji stal nierdzewną. Nierdzewka często pełni  również rolę dekoracyjną ze względu na swój estetyczny wygląd. Dlatego bardzo często jest u nas poddawana obróbce na frezarce oraz na maszynie do cięcia wodą MAXIEM 1530.

 

Telefon Frezowanie obrobka cnc Zapytanie ci�cie wody obrobka cnc