Spawanie – metody
31 października 2018

Spawanie jest to łączenie materiałów poprzez ich nagrzanie i stopienie w miejscu połączenia. Można spawać na dwa sposoby – dodając spoiwo lub też nie. Metal części łączonych, to metal rodzimy. Stopione spoiwo łącznie z metalem rodzimym po wystygnięciu tworzy spoinę.

Spawanie dzielimy w zależności od źródła ciepła na:

  1. Spawanie elektryczne:
  1. spawanie gazowe
  2. spawanie termitowe

 

Spawanie elektryczne łukowe polega na wytworzeniu między elektrodą spawalniczą a materiałem spawanym łuku elektrycznego wydzielającego ciepło, pod wpływem którego topią się brzegi łączonych części i dodawane spoiwo oraz na tworzeniu złącza zwanego spoiną.

Spawanie elektronowe to spawanie wiązką elektronową. Jest to rodzaj techniki spawania metali, polegający na nagrzewaniu miejsca łączenia przy pomocy wiązki elektronowej. Technika ta pozwala łączyć metale (np. wolfram-miedź, niob-miedź), które nie dają się łączyć  innymi technikami spawalniczymi.

Spawanie laserowe to rodzaj techniki spawania polegającego na stapianiu obszaru styku wiązką promieni laserowych. Spawanie to jest wykonywane w osłonie gazu obojętnego i zapewnia dużą wytrzymałość spoin. Powszechnie stosowane jest w produkcji wielkoseryjnej, np. w przemyśle motoryzacyjnym.

Spawanie plazmowe – metoda spawania z wykorzystaniem ogniskowania łuku elektrycznego. Są tu wykorzystane dwa osobne strumienie gazu: gaz plazmowy, który przepływa otaczając elektrodę wolframową i tworzy słup łuku plazmowego, oraz gaz osłonowy, chroniący jeziorko ciekłego metalu. Metoda ta ma szerokie zastosowanie, gdy trzeba uzyskać złącza wysokiej jakości, w przemyśle lotniczym (także w konstrukcjach kosmicznych), przetwórczym, chemicznym i petrochemicznym.

Spawanie atomowe jest zwane wodorowym, gdyż odbywa się w atmosferze wodoru. Nośnikiem ciepła jest wodór atomowy, źródłem ciepła jest łuk elektryczny jarzący się między 2 elektrodami wolframowymi w osłonie H wypływającego z dysz, w których osadzone są elektrody. Metodę tą stosuje się do spawania stali stopowych, m.in. do naprawy narzędzi skrawających, matryc itp.

Spawanie elektrożużlowe (ESW) jest to metoda spawania oparta na nagrzewaniu oporowym (RI2) stopionego żużla przewodzącego elektryczność.

 

Telefon Frezowanie obrobka cnc Zapytanie ci�cie wody obrobka cnc