Blog
spawanie bielsko

Spawanie – metody

Spawanie jest to łączenie materiałów poprzez ich nagrzanie i stopienie w miejscu połączenia. Można spawać na dwa sposoby – dodając spoiwo lub też nie. Metal części łączonych, to metal rodzimy. Stopione spoiwo łącznie z metalem rodzimym po wystygnięciu tworzy spoinę.

Spawanie dzielimy w zależności od źródła ciepła na:

 1. Spawanie elektryczne:
 • łukowe – elektrodą topliwą (np. MIG, MAG,MMA) i nietopliwą (TIG)
 • elektronowe
 • laserowe
 • plazmowe
 • atomowe
 • elektrożużlowe
 1. spawanie gazowe
 2. spawanie termitowe

 

Spawanie elektryczne łukowe polega na wytworzeniu między elektrodą spawalniczą a materiałem spawanym łuku elektrycznego wydzielającego ciepło, pod wpływem którego topią się brzegi łączonych części i dodawane spoiwo oraz na tworzeniu złącza zwanego spoiną.

Spawanie elektronowe to spawanie wiązką elektronową. Jest to rodzaj techniki spawania metali, polegający na nagrzewaniu miejsca łączenia przy pomocy wiązki elektronowej. Technika ta pozwala łączyć metale (np. wolfram-miedź, niob-miedź), które nie dają się łączyć  innymi technikami spawalniczymi.

Spawanie laserowe to rodzaj techniki spawania polegającego na stapianiu obszaru styku wiązką promieni laserowych. Spawanie to jest wykonywane w osłonie gazu obojętnego i zapewnia dużą wytrzymałość spoin. Powszechnie stosowane jest w produkcji wielkoseryjnej, np. w przemyśle motoryzacyjnym.

Spawanie plazmowe – metoda spawania z wykorzystaniem ogniskowania łuku elektrycznego. Są tu wykorzystane dwa osobne strumienie gazu: gaz plazmowy, który przepływa otaczając elektrodę wolframową i tworzy słup łuku plazmowego, oraz gaz osłonowy, chroniący jeziorko ciekłego metalu. Metoda ta ma szerokie zastosowanie, gdy trzeba uzyskać złącza wysokiej jakości, w przemyśle lotniczym (także w konstrukcjach kosmicznych), przetwórczym, chemicznym i petrochemicznym.

Spawanie atomowe jest zwane wodorowym, gdyż odbywa się w atmosferze wodoru. Nośnikiem ciepła jest wodór atomowy, źródłem ciepła jest łuk elektryczny jarzący się między 2 elektrodami wolframowymi w osłonie H wypływającego z dysz, w których osadzone są elektrody. Metodę tą stosuje się do spawania stali stopowych, m.in. do naprawy narzędzi skrawających, matryc itp.

Spawanie elektrożużlowe (ESW) jest to metoda spawania oparta na nagrzewaniu oporowym (RI2) stopionego żużla przewodzącego elektryczność.

 

frezowanie bielsko

Mosiądz

Mosiądz jest to stop miedzi z cynkiem oraz niekiedy z innymi metalami takimi jak ołów, aluminium, krzem, chrom, cyna, mangan i żelazo. Jego gęstość waha się w granicach 8,4 – 8,7 kg/dm3, w zależności od składu. Jest nieznacznie cięższy od stali. Jego kolor jest zależny od zawartości cynku ( maksymalnie jest to 45%) Przy bardzo dużej ilości cynku jest on pomarańczowożółty, a przy mniejszej ilości kolorystycznie zbliża się do naturalnego koloru miedzi. W zależności od składu chemicznego mosiądz topnieje w temperaturze ok. 1000 stopni Celcjusza.

Wyróżniamy kilka rodzajów mosiądzu:

– jednofazowy – zawierający do 30% cynku. Cechuje go świetna plastyczność w temperaturze pokojowej. Przerabia się go na zimno. Jego twardość i wytrzymałość wzrasta wraz z zawartością cynku.

– dwufazowy – zawiera ponad 30% cynku. Im więcej cynku tym większa twardość i wytrzymałość, ale mniejsza plastyczność. Stop tego rodzaju jest stosowany do produkcji blach, pasów, rur i prętów. Mosiądz dwufazowy jest mniej odporny na korozję niż jednofazowy.

– stopowy – ma świetną odporność na korozję, nawet w wodzie morskiej. Bardzo dobrze poddaje się obróbce skrawaniem. Niektóre ze stopów mają zastosowanie przy produkcji łożysk ze względu na dobre właściwości ślizgowe.

– odlewniczy to głównie stop dwufazowy, wieloskładnikowy. Zawiera różne dodatki np.: ołowiu, manganu, aluminium, żelaza i krzemu.

Dobre własności technologiczne i użytkowe sprawiają, że mosiądz należy do najbardziej rozpowszechnionych stopów metali.
W zależności od składu chemicznego łatwo możemy go poddawać obróbce skrawaniem.

Jest to bardzo popularny metal wykorzystywany w metaloplastyce przy produkcji elementów ozdobnych. Z mosiądzu jest wytwarzana armatura oraz elementy maszyn w przemyśle samochodowym, okrętowym, chemicznym, elektrotechnicznym.

Na co dzień mosiądz można zauważyć w wyrobach typu klamki, monety, kłódki, lampy czy balustrady.

Na naszej maszynie waterjet do cięcia wodą z mosiądzu wycinamy najczęściej elementy do maszyn oraz elementy ozdobne. Jest to bardzo wdzięczny metal do obróbki CNC.

 

spawanie bielsko

Miedź

Kolejnym materiałem, z którego często wykonujemy detale dla Klientów na naszej maszynie do cięcia wodą jest miedź. Doskonale poddaje się również frezowaniu.

Miedź to metal kowalny, półszlachetny o gęstości 8,96kg/dm3 i temperaturze topnienia 1084,45 st. Celcjusza.  Ze względu na pomarańczowo-czerwoną barwę określany jest  mianem „ czerwonego metalu”.  Jest to metal miękki, który wykazuje dobrą plastyczność i bardzo dobre przewodnictwo elektryczne i  cieplne. Poddaje się obróbce w niskich jak i wysokich temperaturach. Można ją dowolnie kształtować.  Nie jest  to jednak materiał zbyt trwały i wytrzymały. W celu poprawienia jej parametrów technicznych bardzo często łączy się ją z innymi metalami, np. Cynkiem, cyną, aluminium czy niklem. W ten sposób tworzy się stop, który jest w stanie znosić duże obciążenia.

Miedź nie poddaje się korozji. Pod wpływem działania wilgoci pokrywa się zieloną warstwą soli miedzi, zwaną inaczej patyną, która chroni ją przed korozją.  Podczas długotrwałego kontaktu z tlenkiem siarki tworzy się na niej czarny nalot. Jest to metal wykazujący właściwości bakteriobójcze. Można ją wielokrotnie poddawać recyklingowi bez utraty jej właściwości. Miedź jest bardzo popularnym metalem kolorowym, który jest stosowany w przemyśle i budownictwie.

Zastosowanie miedzi jest bardzo szerokie. Używa się jej w budownictwie, elektryce, elektronice, telekomunikacji, automatyce jak i w branży motoryzacyjnej. Znajduje zastosowanie w wykonywaniu pokryć dachowych różnego rodzaju budynków. Używa się jej do parapetów zewnętrznych, rynien, do produkcji różnego rodzaju urządzeń, np. klimatyzatorów, chłodnic czy kabli. Miedziane elementy znajdują zastosowanie w instalacjach wodociągowych i kolektorach słonecznych oraz w produkcji elementów architektury. Blacha miedziana doskonale nadaje się do lutowania i spawania w osłonie gazów obojętnych. Dzięki tej właściwości można tworzyć architektoniczne cuda.

Miedź jest ostatnio bardzo modna. Stosuje się ją do ozdoby budynków, mostów, dachów. Miedziane ściany domów wyglądają imponująco. Miedź daje efekt pięknego wykończenia budynków. Największe przybrzeżne elektrownie wiatrowe na Morzu Północnym i Bałtyckim zawierają w generatorach pierścieniowych do 30 ton miedzi na jedną turbinę. Miedź to bardzo ciekawy metal o szerokich zastosowaniach.

 

spawanie bielsko

Pleksiglass i Poliwęglan

Bardzo często wycinamy różne detale ze pleksiglass i poliwęglan. .

Pleksiglass czyli inaczej szkło akrylowe (organiczne). Jest to przezroczyste  tworzywo sztuczne, w którym głównym składnikiem jest poli(metakrylan metylu).

Pleksi charakteryzuje się dużą przezroczystością w zakresie światła widzialnego oraz odpornością na działanie ultrafioletu, dzięki czemu nie występuje proces żółknięcia materiału. Poza tym tworzywo to ma właściwości termoplastyczne i bardzo łatwo poddaje się wszelkiej obróbce. Temperatura użytkowania to ok. 80 st. C, natomiast mięknie przy 115 st. C. Jest to tworzywo łatwe do recyklingu, gdyż posiada niską temperaturę depolimeracji. Wadą pleksi jest jej niska twardość i podatność na zarysowania.

Pleksi Glass ma szerokie zastosowanie w zadaszeniach, oknach samolotów, statków i innych pojazdów. Wykonywane są z niego drobne przedmioty użytkowe, elementy maszyn i urządzeń.  Jest to tzw. szkło artystyczne. Z tworzywa wykonuje się również płyty o specjalnym przeznaczeniu, tj. ekrany przeciwhałasowe, ekrany antytermiczne, płyty UVD do solarium, tarcze policyjne, płyty fluorescencyjne, płyty do podświetleń krawędziowych.

Polwięglany mają podobne właściwości jak pleksiglass, lecz poliwęglan jest znacznie bardziej wytrzymały, a co za tym idzie – droższy. Poliwęglan ma bardzo dobre właściwości mechaniczne, posiada wysoką udarność i dużą przezroczystość. Twardość i odporność na ściskanie posiada podobną do aluminium.

Poliwęglan stosuje się tam, gzie jest potrzeba zastosowania przezroczystego tworzywa o dobrych parametrach mechanicznych. Stosuje się warstwę uodparniającą szklane szyby na stłuczenie. Szyby z czystego poliwęglanu stosuje się w samolotach, w szybach hełmów astronautów i kierowców Formuły 1. Materiał ten wytrzymuje znaczne różnice ciśnień oraz duże obciążenia mechaniczne. Używa się go do produkcji butelek dla niemowląt i płyt CD.

 

Stal nierdzewna – c.d.

Stal nierdzewna – c.d.

Stal nierdzewna dzielimy na trzy grupy, ze względu na zawartość chromu:

 1. Stal wysoko chromowa – jest odporna na korozję chemiczną, na utlenianie w atmosferze powietrza i naturalnej wody, pary wodnej oraz na działanie ropy naftowej, paliw, paliw, olejów, alkoholi oraz rozcieńczonych roztworów alkaicznych kwasów i soli.  Nie jest odporna na działanie chlorków, siarczanów i jodków. Zawartość  chromu waha się od 14% do 28% procent. Stale zawierające 16-18%  chrom i 0,1% węgla mogą być stosowane przy temperaturze do 900 st. Celcjusza. Stale o zawartości chomu 18%-28% mogą być stosowane przy temperaturach do 1150 stopni.
 2. Stal chromowo-niklowa – odporna na korozję elektrochemiczną, w środowisku kwasów organicznych oraz nieorganicznych, związków azotu i roztworów soli i agresywnych środków spożywczych. Zawiera ona od 18 do 25% chromu  i od 8 do 20%  Stal ta jest wybitnie odporna na korozję, nie działa na nią kwas azotowy, stężony kwas siarkowy, fosforowy i inne.
 3. Stal chromowo-niklowo-manganowa – odporne również na korozję elektrochemiczną w środowisku kwasów nieorganicznych i organicznych, związków azotu i roztworów soli i agresywnych środków spożywczych. Ze względu na oszczędność  w tej stali  częściowo zastąpiono droższy nikiel manganem. Ich odporność na korozję jest nieco gorsza niż stali chromowo niklowych.

Stal nierdzewna  o powierzchni gładkiej jest zawsze bardziej odporne na korozję od stali wykazującej chropowatość. W stalach odpornych na korozję głównym składnikiem stopowym jest chrom. Dodatek chromu dąży do utworzenia w strukturze węglików chromu. Odporność stali na korozję jest związana ze zdolnością stali do pasywacji. Pasywacja to zwiększenie odporności metalu na korozję przez utlenienie jego powierzchni. Przyjmuje się, że na powierzchni pasywnego metalu istnieje szczelna i silnie przylegająca warstewka tlenków, która chroni metal przed oddziaływaniem otaczającego środowiska.

Stal nierdzewna ze względu na swoje bardzo dobre własności korozyjne ma szerokie zastosowanie, które cały czas rośnie. Przemysł spożywczy, chemiczny, urządzenia RTV i AGD, mechanika –  to tylko niektóre gałęzie, które wykorzystują do produkcji stal nierdzewną. Nierdzewka często pełni  również rolę dekoracyjną ze względu na swój estetyczny wygląd. Dlatego bardzo często jest u nas poddawana obróbce na frezarce oraz na maszynie do cięcia wodą MAXIEM 1530.

 

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna .

Często na naszej maszynie do cięcia wodą wycinamy detale z materiału stal nierdzewna.  Jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, odporna na korozję atmosferyczną.  Jest to stop żelaza, który zawiera co najmniej 10,5% chromu oraz inne pierwiastki stopowe, które wpływają pozytywnie na strukturę i poprawę właściwości: odporność na korozję, odporność na niską temperaturę, wytrzymałość, podatność na kształtowanie. Dzięki temu jest to materiał, który świetnie sprawdza się w przemyśle. Stal kwasoodporna ma wysokie walory estetyczne i ekologiczne.

Od innych stopów stal kwasoodporna różni się współczynnikiem odporności na korozję oraz odporności na działanie kwasów.  Takie właściwości zyskuje poprzez dodanie chromu i niklu, które powodują stabilizację austenitu, czyli składnika strukturalngo stopów żelazo-węglowych, a także dodaniu innych stopów takich jak mangan, tytan, molibden, miedź.  Podczas tego procesu chrom wchodzi w reakcję z powietrzem i powstaje tlenek chromu. Tworzy on na powierzchni powłokę zabezpieczającą metal przed działaniem substancji powodujących rdzewienie, a także przed działaniem kwasów o mniejszym stężeniu niż kwas solny. Powłoka ta, nawet jeżeli ulegnie uszkodzeniu podczas silnego uderzenia, po pewnym czasie ulega odbudowie.

Odporność stali nierdzewnej zależy od struktury, składu oraz powierzchni materiału.

Stal nierdzewną dzielimy na dwa rodzaje ze względu na ich strukturę:

 • Stal wysokochromowa – jest to materiał o wyższej zawartości chromu, ponad 12%. Dzięki doskonałym właściwościom stanowi on podstawę do produkcji części maszyn oraz urządzeń, które są narażone na ścieranie oraz rozmaitych narzędzi.
 • Stal austenityczna – jest to materiał, który oprócz chromu, składa się również z niklu. Posiada on zawartość węgla, dzięki czemu jego spawanie jest znacznie prostsze.

Ilość domieszek innych stopów, przede wszystkich chromu, ma ogromny wpływ na  odporność stali nierdzewnej. Im więcej chromu w stopie ( od 13% w zwyż) tym większa antykorozyjność.

Nierdzewność o kwasoodporność stali nierdzewnej uzyskujemy poprzez reakcję z tlenem. Do tej reakcji łatwiej dochodzi na powierzchniach płaskich. Zjawisko to nazywa się pasywację. Aby zagwarantować maksymalną kwasoodpornoć, należy wybierać elementy płaskie, o jak najmniejszej chropowatości.

W wysokich temperaturach dodatki innych stopów mają tendencję do łączenia z węglem tworząc twarde węgliki. Po spawaniu detali wykonanych ze staki kwasoodpornej wymagana jest ich obróbka cieplna.

Glin czyli aluminium

 Glin czyli aluminium

Bardzo często na stole naszej maszyny do cięcia wodą albo na stole frezarki ląduje aluminium, z którego to są wykonywane detale. Co to jest aluminium?

W układzie okresowym pierwiastków Al odczytujemy jako glin, jednak łacińska nazwa tego pierwiastka to właśnie aluminium. Jest to jeden z pierwiastków, które najczęściej występują w przyrodzie. Częściej na naszej ziemskiej planecie występuje tylko krzem i tlen.

Aluminium zaliczamy do bardzo lekkich metali. Gęstość tego pierwiastka wynosi 2,7g/cm3, co oznacza, że jest on trzy razy lżejszy jak żelazo. Nie należy do zbyt trwałych metali. Można jednak zwiększyć jego trwałość poprzez dodanie do niego innych pierwiastków takich jak miedź, żelazo czy krzem. Ciekawy jest proces powstawania aluminium. Pozyskuje się je z boksytu. Kopalinę z kopalni trafia prosto do zakładu wzbogacania, gdzie boksyt zostaje przetworzony w tlenek glinu. Najpierw ruda zostaje rozdrobniona do konsystencji piasku, następnie miesza się boksyt z wodorotlenkiem sodu i wapnem palonym. Otrzymany produkt umieszcza się w zbiornikach ciśnieniowych i podgrzewa do 240 stopni Celcjusza i w efekcie powstaje glinian sodu. Później wytrąca się wodorotlenek glinu, który przemienia się w tlenek glinu w procesie kalcynacji. W kolejnym etapie w elektrolitycznym procesie Halla-Heroulta tlenek glinu przetwarza się w wolny metal.

Glin jest pierwiastkiem bardzo reaktywnym. Na powietrzu pokrywa się ochronną warstwą tlenków. Dzięki temu wykazuje wyjątkowo dużą wytrzymałość na korozję. Aluminium jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła i elektryczności. Jest to wyjątkowo plastyczny materiał, łatwo ciągliwy.  Lekkość i wytrzymałość glinu sprawia, że jest on wykorzystywany do  budowy elementów konstrukcyjnych tam, gdzie wymagana jest lekkość i wytrzymałość. Lekkość glinu wykorzystywana jest również w transmisji energii elektrycznej. Długie, wiszące aluminiowe kable są o wiele lżejsze i tańsze od porównywalnych pod względem przewodności, kabli miedzianych

W przemyśle technicznym najszersze zastosowanie mają stopy aluminium. Dzięki obróbce termicznej wykazują one kilkukrotny wzrost parametrów mechanicznych.  Stopy aluminium, dzięki swojej niskiej gęstości wykazują korzystną wytrzymałość właściwą, ale niską wytrzymałość zmęczeniową.

Aluminium, ze względu na swoje cechy ma bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle zarówno motoryzacyjnym, stoczniowym, budowlanym czy spożywczym..

Cięcie węglika krzemu

Nasza maszyna do cięcia wodą stanęła przed nie lada wyzwaniem. Klient poprosił o wykonanie detalu – cięcie węglika krzemu. Cóż to takiego?

Węglik krzemu, inaczej karbokorund, jest to materiał ceramiczny należący do grupy węglików, o ogólnym wzorze SiC. Jest to niezwykle rzadki minerał moissanit występujący w naturze. Krystalizuje się w jednym z trzech układów krystalograficznych: regularnym, heksagonalnym i trygonalnym. Minetał ten został odkryty w Stanach Zjednoczonych przez francuskiego chemika i mineraloga H.Moissana w meteorycie Canyon Diablo. Od lat 60-tych XX w. węglik krzemu jest produkowany syntetycznie, głównie dla potrzeb przemysłu. W jubilerstwie największe znaczenie mają bezbarwne kryształy węglika, krystalizujące w układzie heksagonalnym. Kamienie jakości jubilerskiej pojawiły się pod koniec lat 90-tych XX w.

W obszarze zainteresowań naukowców węglik krzemu pojawił się pod koniec XIX wieku, ze względu na poszukiwanie nowych i niedrogich materiałów ściernych. Pierwszą metodą, która została opatentowana przez wynalazcę – E. G. Achesona – była reakcja krzemionki i węgla w piecu elektrycznym. Metoda ta jest stosowana do dzisiaj w niewiele zmienionej formie. Węglik krzemu można również otrzymać w wyniku pirolizy polikarbosilanów, inaczej suchej destylacji.

Węglik krzemu, nazywany jest również karbokorundem ze względu na swoją twardość. Jego twardość zawiera się pomiędzy twardością diamentu i korundu. Twardość jest główną zaletą węglika krzemu. Według skali Brinella – 1150, a wg skali Mohsa jego twardość to 9,5. Zaletą węglika jest również jego bardzo wysoka odporność termiczna. Pod normalnym ciśnieniem nie ulega stopieniu, ale sublimuje    (przechodzi z ciała stałego w gaz) w temperaturze powyżej 2500 st. C. Jest to materiał bardzo kruchy.

Węglik krzemu bywa wykorzystywany do pokrycia powierzchni pracujących w wysokich temperaturach, na przykład powierzchni bocznych cylindrów silników, oraz jako osłony termiczne w pojazdach kosmicznych. Jednym z nowszych zastosowań węglika krzemu jest produkcja tranzystorów mikrofalowych. W czystej postaci wykorzystywany jest w biżuterii zamiast diamentu.

Właściwości węgliku krzemu:

 • gęstość 3,217 g/cm³
 • kuchość
 • wysoka stabilność termiczna
 • nie reaguje z kwasami
 • jest wrażliwy na działanie zasad
 • utlenia się w temperaturze powyżej 1400 °C
 • wysoka przewodność ciepła, ale  słaba przewodność elektryczna (półprzewodnik).

Z takim mega twardym, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej materiałem zmierzył się nasz waterjet Maxiem1530. I udało się cięcie węglika krzemu .  Potwierdza się twierdzenie, że maszyną typu waterjet można przeciąć prawie wszystko.

 

Blacha stalowa .

Blacha stalowa .

Materiałem, z którego najczęściej wycinamy elementy na naszej maszynie do cięcia wodą MAXIEM 1530 jest blacha stalowa . Z blach stalowych wycinamy wszelakie elementy, najczęściej dla przemysłu.

Blachy stalowe są to metalowe wyroby hutnicze, walcowane. Są one o przekroju bardzo płaskiego prostokąt, produkuje się je w hutach oraz zakładach przerobu stali, tzw. walcowni blach.  Blachy mogą być dostarczane w postaci arkusza o określonych wymiarach lub rulonach (tak jest w przypadku blach cienkich). Do najpopularniejszych formatów blach stalowych, jakie są oferowane na rynku należą:  Ax1000x2000, Ax1250x2500, Ax1500x3000 oraz Ax1000x6000 (wymiary podane w mm). „A” oznacza grubość blachy.

Rozróżniamy blachy cienkie o grubości poniżej 5 mm, są one walcowane na zimno lub na gorąco, oraz blachy grube – te o grubości powyżej 5 mm, które wykonywane są poprzez walcowanie na gorąco. Blachy mogą być wykonane z różnych materiałów, np. ze stali węglowych, stali stopowych z metali nieżelaznych i ich stopów. Mogą być również blachy bimetalowe oraz pokrywane, na przykład cynkowane, cynowe, aluminiowane. Dalszy podział blach uwzględnia gatunki materiałów, sposoby wykonania jak również przeznaczenie. Istnieje blacha stalowa przeznaczona do tłoczenia, blacha stalowa przeznaczona dla przemysłu motoryzacyjnego lub lotniczego, blachy przeznaczone pod kotły wysokoprężne itd.

Łatwo można obliczyć przybliżoną, uśrednioną masę blachy stalowej, według prostego wzoru:

A x B x C x 8

A – grubość blachy w mm, B – szerokość w metrach, C – długość w metrach, 8 – przybliżona masa podana w gramach, 1 cm sześcienny stali – żelaza (wg Wikipedia gęstość żelaza to 7874 kg/m3, na przykład:

Blacha o grubości 14 mm x szerokość 1250 mm x długość 2500 mm

14 x 1,25 x 2,5 x 8 = 350 kg

W ten sposób można wyliczyć każdy rodzaj blach stalowych węglowych, stopowych i wysokostopowych. Do obliczenia masy blach wykonanych z niklu, ołowiu, aluminium czy miedzi należy zastosować zamiast „8” inną, odpowiednią dla danego materiału gęstość, czyli aluminium 2,7 – gęstość 2700 kg/m3, miedź – 8.9, tytan – 4.5 itd.

Warto również korzystać z gotowych kalkulatorów zamieszczonych na stronach internetowych hurtowni stali lub ściągnąć gotową aplikację na telefon ze sklepu GooglePlay.

Waterjet Maxiem 1530

Waterjet Maxiem 1530

W naszej firmie posiadamy maszynę do cięcia wodą Waterjet Maxiem 1530 . Jest to maszyna produkcji amerykańskiej. Dzięki zastosowaniu sprawdzonej wysokociśnieniowej pompy korbowodowej o mocy 30hp (50000 psi). MAXIEM 1530 tnie elementy ze wszystkich materiałów, takich jak metal, plastik, szkło, ceramika, oraz kamień. Innowacyjna technologia sprawia, że MAXIEM 1530 jest wysoce funkcjonalny, niesamowicie precyzyjny i wydajny.

Urządzenie do cięcia wodą Maxiem zaspokaja potrzeby swoich użytkowników z zakresu cięcia płaskilich elementów ze wszystkich materiałów (np. metal, plastik, szkło, ceramika, kamień, kompozyty). Tniemy bezpośrednio z plików CAD i DXF. Również materiały ultratwarde, odbłyskowe czy kruche nie stanowią żadnego problemu dla urządzeń MAXIEM WaterJet. Cięcie przy pomocy naszego urządzenia pozwala na zaoszczędzenie czasu operacyjnego oraz zredukowanie zużycia materiału.

Centrum Obróbcze Maxiem 1530 to wyższy standard maszyn do cięcia wodą. Szybka, płynna i bardzo precyzyjna maszyna to narzędzie idealne dla szerokich potrzeb obróbczych. Zaawansowany system ruchu Intelli-Trax zapewnia rozdzielczość na poziomie 1 mikrona.

Maszyna Maxiem została zaprojektowana i wyprodukowana w fabryce OMAX w Kent, w stanie Washington w USA. Zakres roboczy X-Y naszej maszyny to 3048 x 1575 mm. Zakres osi Z to 305 mm.  Maksymalny dopuszczalny ciężar detalu to 1465 kg/m2. Prędkość posuwu to 12700 mm/min.

Zastosowana w urządzeniu pompa Maxiem Direct Drive zapewnia niezawodność i elastyczność. Wykorzystuje technologię napędu o zmiennej częstotliwości. Pompa Maxiem z napędem bezpośrednim może zmieniać prędkość obrotową silnika, aby zapewnić pracę przy niskim i wysokim ciśnieniu. Trzy cylindry pompy są tak skoordynowane, aby zapewnić płynny przepływ wysokiego ciśnienia bez znaczących jego wahań.

Nasze urządzenie waterjet jest maszyną o bardzo wysokiej jakości. Wycinane u nas detale cechuje wysoka jakość cięcia, wysoka gładkość wycinanych krawędzi. Cięte detale często nie potrzebują dalszej obróbki.  Nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, aby spełnić wszelkie oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. Dzięki możliwościom urządzenia Maxiem 1530 i umiejętnościom operatorów jest to możliwe. Z naszą maszyną waterjet ogranicza cię tylko wyobraźnia.

Telefon Frezowanie obrobka cnc Zapytanie ci�cie wody obrobka cnc