RODO
25 maja 2018
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych ( RODO ).

W związku z powyższym przekazujemy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

 

 

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

w TECH-PROJEKT Konrad Kaczmarczyk

 

1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest TECH-PROJEKT Konrad Kaczmarczyk z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Wiśniowa 19/52, 43-300  Bielsko-Biała , NIP: 866-100-83-79.

2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez firmę TECH-PROJEKT (zwaną dalej „Sprzedawcą”), a wynika to z prowadzonej działalności: sprzedaży usług oraz towarów.

Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa realizacji oferty oraz zamówienia, obsługa transakcji sprzedaży, marketing.

3. Dane kontaktowe administratora:

Można się z nami skontaktować:

• telefoniczne: tel. (606)321665,

• na adres e-mail: ciecie.bielsko@gmail.com

• pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: TECH-PROJEKT, ul. Montażowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała.

4. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych).

Państwa dane mogą być wykorzystywane do wewnętrznych analiz firmy. Do analiz będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o zakupionych usługach i produktach, informacje o płatnościach, informacje o adresach elektronicznych.

5. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą.

6. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

7. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta:

·         dostawcy usług przewozowych,

·         dostawcy usług prawnych,

·         dostawcy usług informatycznych,

·         dostawcy usług księgowych.

Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

8. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

•          prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania,

•          prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, uzupełnienia

•          prawo żądanie sprostowania danych osobowych Klienta,

•          prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta

•          prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,

•          prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta

•          prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

•          w każdym momencie prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z firmą TECH-PROJEKT zgodnie z punktem 3 niniejszej informacji.

 

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

Konrad Kaczmarczyk, Tech-Projekt

 

Telefon Frezowanie obrobka cnc Zapytanie ci�cie wody obrobka cnc